Byen

Sønderborgs historie kan føres helt tilbage til år 1170, hvor Valdemar den Store grundlagde en borg – et forsvarsværk, som skulle forhindre plyndringer blandt fjender. Byen opstod uden for forsvarsværket og de første indbyggere bestod fortrinsvis af bygningshåndværkere, købmænd og folk fra oplandet, som søgte ind mod bebyggelsen. Sønderborg ligger i et brændpunkt ift. Østersøen og besættes kortvarigt af svenskerne i 1657-1658, hvorefter byen generobres af danske, polske og brandenburgske tropper.

Byens beliggenhed gør, at skibsfarten spiller en stor rolle for byen, da den ligger centralt for handel med landene omkring Østersøen og byen har i år 1770 103 skibe, der er hjemmehørende i Sønderborg. Op gennem første halvdel af 1800-tallet udbygges forsvarsværkerne og kasernen omkring byen og det hele kulminerer i år 1864, hvor en stor del af byen bliver voldsomt beskadiget eller ødelagt af det kraftige preussiske artilleri og nederlaget betyder, at Sønderborg indlemmes i Preussen, som en tysk by. Byen kom dog igen på danske hænder efter en folkeafstemning i 1920.

Byen rummer en række interessante seværdigheder såsom Dybbøl Mølle, hvor man på historiecenteret kan se udstilling om den 2. slesvigske krig med blandt andet slaget ved Dybbøl i 1864. Derudover er der også indrettet museum på det flotte Sønderborg Slot, som også er et besøg værd.

Sønderborg byder også på det traditionsrige ringridning, som en gang årligt er blevet til noget af en folkefest med op mod 500 ryttere og ca. 40.000 gæster. Ringridning går i al sin enkelthed ud på med en lanse at fange en ring ophængt i en galge, mens man rider i fuld galop.

Sønderborg og området omkring byen er i dag centrum for højteknologi, maskin-, levnedsmiddel-og tekstilindustri og flere højere læreranstalter såsom Syddansk Universitet har afdelinger i byen, som har et meget dynamisk studie- og erhvervsmiljø med Danfoss beliggende i Nordborg på Als, som den absolutte sværvægter.